• De aanvrager dient zich te verzekeren voor eventuele aansprakelijkheid van lichamelijk en of geestelijk letsel of de deelnemers/bezoekers te wijzen op hun eigen Wettelijke Aansprakelijkheid verzekering. Men neemt meestal op eigen risico deel aan een evenement.
 • De EHBO-vereniging bepaalt hoeveel EHBO-ers er nodig zijn.
 • De aanvraag dient 3 maanden voor de aanvang van het evenement ingediend te zijn.
 • De aanvrager maakt een keuze: Hij zorgt ervoor dat er iemand aanwezig is om met een slachtoffer naar de huisartsenpost te gaan of laat het slachtoffer zelf voor vervoer zorgen. Dit is kenbaar gemaakt bij de EHBO-vereniging 2 weken voordat het evenement plaats vindt. De EHBO-ers ter plekke weten dan hoe zij moeten handelen. Kiest de aanvrager voor vervoer te zorgen, dan meldt de persoon zich bij de EHBO-post en blijft beschikbaar totdat het evenement afgelopen is. Er moet een weg vrijgehouden worden voor vervoer naar huisartsenpost of voor de ziekenauto.
 • Als de EHBO-ers niet in bezit zijn van een mobiele telefoon, zorgt de aanvrager dat er iemand een mobiele telefoon beschikbaar is voor de huisartsenpost of ziekenauto te bellen. De persoon die de telefoon heeft blijft in de buurt van de EHBO-post. Is er een vaste telefoonaansluiting dan maakt men dit kenbaar bij de EHBO-ers voor aanvang van het evenement.
 • Bij een evenement buiten zorgt de aanvrager dat de EHBO-post ingericht kan worden in een droge, tochtvrije en voor de zon beschutte ruimte. Men kan denken aan een tent met 3 zijkanten en een dak, een kleedruimte, of iets dergelijks.
 • Bij een evenement binnen zorgt de aanvrager dat er een afgezonderde plek is uit het zicht van de bezoekers/deelnemers i.v.m. privacy van de slachtoffers. Deze post moet ook aan bovenstaande eisen voldoen.
 • In de EHBO-post is aanwezig: min. 1 tafel, min. 6 stoelen en een emmer met water, goede verlichting, uitgang om met slachtoffers naar buiten te kunnen en indien mogelijk een waterkraan in de buurt van de EHBO-post. De EHBO-post moet ongeveer 12 m2 groot zijn.Vind het evenement plaats in een feesttent, dan moet de EHBO-post buiten de feesttent zijn. Dat kan zijn een een tent ( met vloer ) of gebouwtje, zie voorwaarden hierboven. Deze ruimte moet zich op voldoende afstand bevinden van die feesttent.Hiervoor zorgt de aanvrager.
 • De aanvrager zorgt voor voldoende consumptiebonnen of drinken. Zo niet wordt dit 2 weken voor aanvang van het evenement doorgegeven aan de EHBO-vereniging. De EHBO-vereniging zorgt dan voor drinken en brengt dit in rekening.
 • De aanvrager dient te voldoen aan het AVG.
 • De EHBO-ers zijn bij de EHBO-vereniging verzekerd voor eventuele schade die zij hebben verkregen bij het verlenen van eerste hulp, indien ze in opdracht van de EHBO-vereniging Patricius Pey hulp verlenen. Ook krijgen zij psychologische hulp aangeboden door de EHBO-vereniging als dit nodig is. Denk hierbij aan eerste hulp verlenen bij een ramp of zeer ernstig ongeval.
 • De EHBO-vereniging zorgt voor voldoende EHBO-ers per evenement.
 • De EHBO-post is herkenbaar aan de EHBO-vlag die zichtbaar wordt opgehangen. De EHBO-ers zijn herkenbaar aan hun EHBO-hesjes.
 • De afgesproken prijs is inclusief materialen.
 • De EHBO-vereniging zorgt voor de materialen en controleert de EHBO-post.
 • De aanwezige EHBO leden zijn tijdens evenementen telefonisch bereikbaar op nummer 06-22199564
 • Aanvraag evenement
  EHBO Post
  Contactpersonen
  Voorwaarden en akkoord
  Ja, ik ga hiermee akkoord